חזרה לעמוד טכנולוגיות >

איתור נזילות באמצעות גז

איתור נזילות בצנרת (בעיקר מי שתיה) באמצעות גז היא טכנולוגיה המיועדת לתנאי סביבה בעייתיים כגון: צנרת המצויה בעומק בקרקע או מכוסה בשכבת בטון.
כשלים בצנרת העוברת בחצרות היא דוגמא קלאסית המצריכה שימוש בטכנולוגיה זו.

צוות צובן בעל מיומנות וניסיון אשר הופך כל עבודה מורכבת לפשוטה יותר!

התחברות אל האתר